Արհեստակցական կազմակերպության 2013թ. և հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվության հրապարակում

  1. Արհեստակցական կազմակերպության 2013թ. և աշխատողների ժողովի հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվության հրապարակում.
    Արհմիության նախագահ Հասմիկ Նալբանդյան
    arhestaktsakan_kazm
    ows._miowt

Արհեստակցական միության հաշվետվություն

ՄՈՒՏՔԵՐ

ՄՆԱՑՈՐԴ  ԱՌ  01.09.2010Թ.

20.000

ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏՎԱՐՁԻ 1%
2010Թ.ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

286.000

2010ԹՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

304.000

2010ԹՆՈՅԵՄԲԵՐ

302.500

2010ԹԴԵԿՏՄԲՐ

302.000

2011ԹՀՈՒՆՎԱՐ

300.000

2011Թ.ՓԵՏՐՎԱՐ

299.000

1.813.500

ԾԱԽՍԵՐ

ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ
ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ

268.975

ՍՈՑ.
ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ

112.800

ԲԱՆԿԱՅԻՆ
ԾԱԽՍԵՐ

12.249

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

349.200

ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

66.500

809.724

ՄՆԱՑՈՐԴ

1.003.776