Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն, ապրիլ, 2014թ.

Արհեստակցական կազմակերպություն
Ապրիլ, 2014թ.
Մնացորդ առ 1.04.2014 297536
Մուտք 844250
Ընդամենը 1141786
Ելք 922597
Ուղղություններ Ծախսված գումարը Ծախսված գումարի %%-ը Ամսական նախատեսված գումարի %%-ը 2014թ.
<Ուսուցչի ժպիտ>  ծրագիր 5.3 20
ԱշխատոԱրի առողջությանը նպաստող ծրագրեր 60000
Հարազատի կորստյան առթիվ օգնություն 75000 6.6 8
Միջոցառումներ, սեմինար-պարապմունքներ 140000 12.3 10
Տոներ, ստուգատեսներ, ճամբարներ, դրամաշնորհների տրամադրում, շնորհանդեսների մասնակցություն, հյուրասիրություններ, ճամփորդություններ, սուրճ ակումբներում, համերգներ, ներկայացումներ,  ծաղիկներ,տրանսպորտ 315000 27.6 20
Վարչական ծախսեր, աշխատավարձ 136000 12 12
Չնախատեսված ծախսեր/նյութական կորստի վերականգնում/ 90000 8 5
Ծննդյան  հոբելյարներ պարգևատրում 5
Ուսուցիչների տրանսպորտ 60000 5.3 5
Մրցանակների դրամական աջակցում, աշխատողների  աշխատանքային պայմանների բարելավում, սոցիալական խնդիրներ 10
Եկամտային հարկ 44000 4 5
բանկային ծախսեր 2597
Ընդամենը 922597 81.1 100
Մնացորդ 219189
Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ  Նալբանդյան
Հաշվապահ-գանձապահ Գրետա Սոխակյան

About Արհեստակցական կազմակերպություն

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ Արհեստակցական կազմակերպությունը /այսուհետ` Արհեստական կազմակերպություն/ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի աշխատողների հասարակական միավորում է, որն օրենքով սահմանված կարգով և ազատ կամքի դրսևորումով միավորում է գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող աշխատողներին` իրենց աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական, սոցիալական իրավունքներն ու շահերը ներկայացնելու և աշխատանքային հարաբերություններում դրանք պաշտպանելու նպատակով:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s